MENU
Biện pháp an toàn

Thông điệp từ Ban quản lý

Cảm ơn bạn đã chọn Vanilla Air. Tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu với bạn các biện pháp an toàn bay của Vanilla Air.

Chúng tôi bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 8 năm 2012 và đổi tên thành Vanilla Air vào ngày 1 tháng 11 năm 2013. Tính đến tháng 4 năm 2016, chúng tôi khai thác ba tuyến nội địa và bốn tuyến nước ngoài. Hoạt động hàng ngày được chúng tôi xây dựng vững chắc dựa trên các nguyên tắc an toàn của Vanilla Air.

Tuy nhiên, an toàn hôm nay không đảm bảo an toàn ngày mai. Hơn bao giờ hết, lãnh đạo và nhân viên Vanilla Air luôn phối hợp để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh và phấn đấu vì an toàn bay. Chúng tôi liên tục kết hợp các biện pháp an toàn mới, đảm bảo rằng chúng tôi đều nhận thức được các vấn đề an toàn, thực hiện cải tiến khi cần thiết và cống hiến hết mình cho sự an toàn của chuyến bay.

Ba nguyên tắc an toàn của chúng tôi là: "An toàn là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi và là trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội", "An toàn được cải thiện thông qua các hệ thống đáng tin cậy dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau" và "An toàn đạt được khi tất cả mọi người hoàn thành tốt trách nhiệm của mình". Theo những nguyên tắc này, chúng tôi phấn đấu đảm bảo an toàn chuyến bay luôn ở mức độ sao cho khách hàng hoàn toàn có thể tự tin khi bay cùng chúng tôi. Chúng tôi hy vọng được chào đón bạn trong nhiều chuyến bay tiếp theo và và nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa từ bạn trong tương lai.

Tháng 4 năm 2016

Vanilla Air Inc.

Chủ tịch Katsuya Goto

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00