MENU
Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Nhân viên dịch vụ hành khách dành sáu tuần đầu để tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện, vật liệu nguy hại và bảo mật thông qua nghiên cứu và tham gia đào tạo tại nơi làm việc. Họ cũng phát triển nhận thức về tầm quan trọng của an toàn qua các bài giảng tại Trung tâm đào tạo an toàn ANA. Nhân viên dịch vụ hành khách chỉ đủ điều kiện làm việc tại quầy làm thủ tục hoặc các cổng sau khi tham gia tất cả các khóa đào tạo bắt buộc và vượt qua bài đánh giá.

Họ cẩn thận xác nhận với tất cả hành khách tại quầy làm thủ tục rằng không có vật nào được xác định là nguy hiểm theo Đạo luật hàng không dân dụng trong hành lý ký gửi hoặc trong hành lý xách tay của họ. Điều này loại bỏ bất kỳ yếu tố không an toàn nào có thể tác động đến hoạt động an toàn của máy bay.

Chúng tôi kết hợp thông tin từ Trung tâm đặt vé, quầy làm thủ tục, các cổng và các chuyến bay nước ngoài, sau đó cung cấp thông tin này cho các bộ phận liên quan như tiếp viên hàng không để tiếp tục theo dõi và kiểm tra kỹ hơn để đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác, hiệu quả. Thông tin cũng được chia sẻ với nhân viên trong bản hướng dẫn hàng ngày, đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu trong suy nghĩ của họ và giúp họ cung cấp dịch vụ chuyến bay thú vị nhất. Quy trình làm việc này giúp hành khách hoàn toàn có thể tự tin khi bay cùng chúng tôi.

Các biện pháp duy trì và nâng cao kỹ năng cho nhân viên dựa trên các yêu cầu đào tạo được quy định trong Đạo luật hàng không dân dụng. Nhân viên của chúng tôi phân tích báo cáo và xu hướng hàng ngày trong các sự cố như một phần trách nhiệm hàng ngày của họ và chúng tôi cũng bao gồm đánh giá và đào tạo định kỳ trong các cuộc họp nhóm để phát triển nhân viên của chúng tôi và bảo đảm họ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00