MENU
Tiếp viên hàng không

Nhân viên mới sẽ được đào tạo trên mặt đất và trên máy bay trong vòng hai tháng đầu, để tiếp nhận những kỹ năng và kiến thức về an toàn trước khi đủ điều kiện để làm việc với tư cách Tiếp viên hàng không. Tất cả Tiếp viên hàng không đang phục vụ luôn duy trì và cải thiện kỹ năng ứng phó khẩn cấp của họ qua đào tạo ứng phó khẩn cấp. Những khóa đào tạo này được tổ chức ở trung tâm đào tạo ANA và bao gồm nhiều bài tập thực hành mô phỏng các tình huống khẩn cấp.

Nhân viên chịu trách nhiệm cho khoang hành khách cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin chẳng hạn như dự đoán thời gian bay và vùng nhiễu động không khí từ phi công trong khi Dịch vụ chăm sóc khách hàng ước lượng số hành khách trong cuộc họp trước khi bay. Điều này cho phép họ tư vấn Tiếp viên hàng không về việc phân chia trách nhiệm phục vụ trong chuyến bay.

Nhân viên bắt đầu lên máy bay sau khi cuộc họp kết thúc.Lên máy bay bắt đầu sau khi cuộc họp kết thúc. Thiết bị khẩn cấp được kiểm tra và khoang hành khách được lục soát để tìm bất kỳ vật đáng nghi nào, sau đó hành khách được chào đón lên máy bay. Tiếp viên hàng không thực hiện nhiệm vụ liên quan đến an toàn cụ thể như kiểm tra khoang hành khách trong khi cất cánh và hạ cánh, xác nhận rằng tất cả phao cứu sinh ở đúng vị trí sau chuyến bay. Vanilla Air xuất bản tạp chí thông tin an toàn hàng tháng cho Tiếp viên hàng không. Tạp chí giới thiệu tin tức về an toàn mới nhất và các biện pháp ngăn ngừa đồng thời ngăn chặn tái diễn. Chúng tôi cũng tạo ra hệ thống tập trung vào các thành viên của ủy ban làm việc trong lĩnh vực liên quan đến an toàn. Hệ thống tích cực tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các nhân viên quan trọng và sử dụng thông tin đó để tối đa an toàn. Cuộc họp thường xuyên dành cho tất cả Tiếp viên hàng không bao gồm các nhóm nghiên cứu về an toàn với mục đích giúp nhân viên được thông báo đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00