MENU
Điều phối bay

Chuyên viên điều phối bay chịu trách nhiệm về ba khía cạnh hoạt động chuyến bay liên quan đến an toàn: Điều phối bay; quản lý tải trọng và khởi hành; Kiểm soát hoạt động.

Nhiệm vụ điều phối bay được thực hiện bởi Chuyên viên điều phối bay có các chứng chỉ cấp quốc gia và kiến thức đầy đủ về hoạt động chuyến bay. Họ kiểm tra thông tin chuyến bay và thời tiết cho ngày bay và ngày hôm sau, sau đó lập kế hoạch bay an toàn và thoải mái (đường bay, độ cao, lượng nhiên liệu, v.v.), kế hoạch này sau đó được gửi đến Phi công. Họ cũng cung cấp thông tin an toàn theo yêu cầu trong suốt chuyến bay đồng thời hỗ trợ cơ trưởng trong việc truyền thông tin liên lạc trên máy bay tới các đầu mối liên hệ có liên quan nội bộ để cơ trưởng có thể đảm bảo một chuyến bay thoải mái.

Quản lý tải trọng và khởi hành được thực hiện bởi Chuyên viên kiểm soát tải trọng có chứng chỉ nội bộ. Họ xác định lượng nhiên liệu cần nạp, do cơ trưởng và Chuyên viên điều phối bay quyết định cho từng chuyến bay và kiểm tra việc phân bổ chỗ ngồi hành khách nhằm xác nhận rằng máy bay khởi hành có trọng lượng và trọng tâm phù hợp, đảm bảo rằng máy bay có thể khởi hành một cách an toàn. Họ cũng xác nhận rằng số lượng và phân bổ các mặt hàng nguy hiểm vận chuyển dưới dạng hành lý xách tay nằm trong phạm vi được quy định trước.

Kiểm soát hoạt động liên quan đến việc tìm hiểu các nguyên nhân hoãn chuyến bay, thay máy bay đồng thời làm việc với các bộ phận hành khách và bảo trì để giảm thiểu ảnh hưởng của bất kỳ sự chậm trễ nào. Trong điều kiện thời tiết bất lợi như bão hoặc tuyết nhiều, chuyên viên kiểm soát hoạt động tham vấn Chuyên viên điều phối bay và làm việc cùng với các bộ phận bị ảnh hưởng trong công ty, phát hành truyền thông nội bộ liên quan đến việc hoãn hoặc hủy chuyến bay.

Chuyên viên điều phối bay và Chuyên viên kiểm soát trọng tải được đào tạo nội bộ thường xuyên đồng thời luôn duy trì và nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00