MENU
Hướng dẫn tại sân bay

Tokyo - Sân bay quốc tế Narita

Quốc tế/ Nội địa

Khởi hành Quốc tế E Nội địa F, 2F, Terminal 3
Giờ mở quầy Quốc tế) 120 phút đến 50 phút trước phút trước giờ khởi hành/Nội địa) 90 phút đến 30 phút trước giờ khới hành

Xin lưu ý rằng dựa vào điều kiện cơ sở vật chất tại sân bay nên dịch vụ ưu tiên sẽ không được đảm bảo.

Đến Sảnh đến, 2F, Terminal 3

  • Hành khách sẽ mất khoảng 20-25 phút để di chuyển từ Terminal 2 đến quầy check-in.

Đi lại (Sân bay Narita <=> Tokyo)

Tàu điện

  • Keisei Skyliner ( Tokyo=Nippori, vui lòng đón tàu JR)
    50 phút. JPY 2,630
  • JR Narita Express (NE'X)
    60 phút JPY 3,020

Xe buýt tới trạm Tokyo

  • 90 phút JPY 1,000
  • Thời gian trung chuyển và giá vé có thể thay đổi theo từng điều khoản và điều kiện Đối với hành khách di chuyển bằng tàu điện, thời gian trên chưa bao gồm thời gian trung chuyển.
  • Vì lý do điều khiển giao thông hoặc điều kiện thời tiết, mà các chuyến xe có thể chậm trễ Vì vậy vui lòng bố trí thời gian hợp lý để có mặt tại sân bay.
Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.


We regret to inform you that due to crew arrangement and late arrival of the aircraft, flights departing and arriving from Taipei airport, New Chitose airport, Naha airport and Narita airport will be delayed.
Please check 【See more info】for latest flight information.
 

 

 

2017-03-27 10:45