MENU
Hướng dẫn tại sân bay

Đài Bắc - Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan

Nhà ga - Đài Bắc - Sân bay quốc tế Cao Viên Đài Loan

Khởi hành... Quầy, 1F, Terminal 1
Giờ mở cửa120 phút đến 50 phút trước giờ khởi hành

Xin lưu ý rằng tùy thuộc vào điều kiện cơ sở hạ tầng của các sân bay nên dịch vụ ưu tiên lên tàu bay sẽ không được đảm bảo.

Đến...Sảnh đến, 1F, Terminal 1

Đi lại (Sân bay <=> Trung tâm thành phố Đài Bắc)

Tàu điện


  • Tàu điện cao tốc (Đào Viên - Đài Bắc) 20 phút TWD 165〜
  • Từ sân bay đến trạm Đào Viên bạn cần đón xe buýt

Xe buýt Limousine (trạm Đài Bắc)

  • 60 phút TWD 125

Taxi (Trung tâm thành phố)

  • 60 phút TWD 1,300
  • Thời gian trung chuyển và giá vé có thể thay đổi theo từng điều khoản và điều kiện
  • Vì lý do điều khiển giao thông hoặc điều kiện thời tiết, mà các chuyến xe có thể chậm trễ Vì vậy vui lòng bố trí thời gian hợp lý để có mặt tại sân bay.
Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.

Following flight has been delayed due to late arraival of the aircraft

Flight

Depart

Arraival

 
JW304

Hong Kong

15:45→16:15

Narita

21:10→21:40

Following flight has been delayed due to late arraival of the aircraft

Flight

Depart

Arraival

 
JW922

New-Chitose

18:40 →20:40

Narita

20:15→22:15

Thank you for your understanding.

Vanilla air does not have any liability such as accommodation, transportation expenses.

We apologize for any inconvenience.

Please check 【See more info】for latest flight information.

2017-05-28 21:40