MENU
Hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để xác nhận và Thay đổi đặt chỗ

Về xác nhận và Thay đổi đặt chỗ

 • Nếu bạn muốn thay đổi chuyến bay, chúng tôi sẽ tính phí đổi (Chỉ áp dụng cho loại vé Trọn gói và loại vé Cơ bản)
  Chú ý: Chênh lệch giá vé sẽ không được hoàn trả ngay cả khi giá vé mới thấp hơn giá vé gốc. Giá trị của vé gốc sẽ chuyển sang vé cho ngày mới hành khách muốn đổi. Hãng Hàng Không Vanilla sẽ xét lại hệ thống giá vé và điều kiện vé 2 lần trong 1 năm. Xin được thông báo rằng số tiền mà bạn tìm được trên trang đặt chỗ có thể cao hơn so với giá vé gốc vì lý do hãng thay đổi giá.
  Ví dụ: Hạng đặt chỗ A JPY 5,000 → Sau khi thay đổi hệ thống giá → Hạng đặt chỗ A JPY 6,500
 • Hành khách đặt chỗ với loại vé Khuyến mãi sẽ không được phép thay đổi chuyến bay.
 • Thời gian giới hạn cho việc thay đổi là 90 phút (đối với chuyến nội địa)/ 120 phút (đối với chuyến quốc tế) trước giờ khởi hành.
  Tuy nhiên, nếu đã vượt quá thời gian cho phép, mọi sự thay đổi đều không được chấp nhận. Điều kiện tương tự sẽ được áp dụng sau khi bạn đã check-in, dù vẫn còn trong thời gian cho phép.
 • Thay đổi vé tại Tổng đài đặt chỗ và quầy ở sân bay bạn sẽ phải thanh toán phí dịch vụ

Thay đổi chuyến bay hoặc ngày bay

 • Vui lòng kiểm tra Bảng lệ phí áp dụng đối với thay đổi chuyến bay và ngày bay
 • - Điểm đến và Tên hành khách không được phép thay đổi

Hủy đặt chỗ

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
Flight JW929 bound for New-Chitose may return to Narita if captain judges that it could not land safely due to heavy fog around New-Chitose airport.

Please check 【See more info】for latest flight information.

Besides, Flight JW304/24MAY has been decided over night delay as JW9304/25MAY due to Narita Airport Runway Close caused by Hong Kong airport congestion.

JW9304/25MAY HKG-NRT DEP 9:00 ARR 14:25

We apologize for this inconvenience.

 

2017-05-24 22:15