MENU
.

Main Dish

Side Dish

Dessert

Snack

Drinks

  • Driving under the influence or consumption of alcohol by minors are prohibited by law. Alcoholic beverages will be served opened by the flight attendants.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Hãng hàng không Vanilla Air.
Lịch làm việc của chúng tôi như sau:Chúng tôi mong chờ được cùng bay với quý khách!

2018-07-21 22:20