MENU
In-flight Serivces

In-flight Menu (Meals)

  • Comes with a croissant! Three-star Kitchen Beef Stew ¥500
  • Comes with a croissant! Three-star Kitchen Three-cheese Cream Pasta ¥500
  • Rice Porridge with Grilled Salmon Flakes ¥350
  • Nissin Cup Noodles-Soy Sauce ¥400
  • Nissin Cup Noodles-Seafood ¥400
  • Nissin Curry Rice made with hot water! Curry Rice Seafood ¥450
 
Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Hãng hàng không Vanilla Air.
Lịch làm việc của chúng tôi như sau:Chúng tôi mong chờ được cùng bay với quý khách!

2017-12-11 12:00