MENU
Dịch vụ của chúng tôi

Chặng bay, Giá vé và Lịch bay

Vanilla Air sẽ mở rộng mạng bay từ Tokyo-Narita!

Giá vé Người lớn / mổi chặng bay

đến 29/10/2016

Nội địa
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Sapporo(New Chitose) JPY 6,390
(JPY 7,990~)
JPY 4,390
(JPY 5,990~)
Okinawa(Naha) JPY 7,990
(JPY 8,990~)
JPY 5,990
(JPY 6,990~)
Amami Oshima JPY 7,890
JPY 5,890

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Sapporo(Ngày 27 Tháng 3 năm 2015〜Ngày 5 Tháng 4 / ngày 28 Tháng 4, 〜Tháng 5. 9 /Ngày 15 Thang 7. 〜 Ngày 31 Tháng 8/Ngày 16 Tháng 9〜26/ Ngày 7 Tháng 10〜 Ngày 11)
Okinawa(Ngày 27 Tháng 3, 2015〜Ngày 5 tháng 4 / Ngày 28 tháng 4, 〜Tháng 5. 9 /Ngày 15 tháng 7〜Ngày 25 tháng 8/ Ngày 16 tháng 9〜26/ Ngày 7 tháng 10〜 11)

Quốc tế
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 2,066,000 VND
(2,333,000 VND~)
1,532,000 VND
(1,799,000 VND~)
Hong Kong JPY 12,840
(JPY 13,990~)
JPY 8,840
(JPY 9,990~)
Cao Hùng 1,866,000 VND
(2,033,000 VND~)
1,332,000 VND
(1,599,000 VND~)
Thành phố Hồ Chí Minh
nối chuyến tại Đài Bắc
3,149,000 VND
(3,416,000 VND~)
2,215,000 VND
(2,482,000 VND~)
Đài Bắc (Đào Viên)⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Thành phố Hồ Chí Minh 1,765,000 VND 1,365,000 VND

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Đài Loan (Ngày 1~5 tháng 4/ ngày 29 tháng 4, tháng 5) 8 / Tháng 6. 9,〜Tháng 6. 12/ Tháng 7. 1~ Tháng 8. 21/Tháng 9.15〜25/ Tháng 10. 8〜10)
Hồng Kông(Tháng 4.2〜4 / Tháng 4. 29, 〜Tháng 5. 8 / Tháng 7. 1〜Tháng 8. 21/Tháng 9.16,〜25/ Tháng 10. 1〜10)
Thành phố Hồ Chí Minh:(Tháng 9.15〜25/ Tháng 10. 8〜10)

  • Infant fare is flat (JPY 1,500).
  • Fuel Surcharges are included in the fares.

Từ 30/10/2016 đến 25/3/2017

Nội địa
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Sapporo(New Chitose) JPY 4,990
(JPY 6,890~)
JPY 3,990
(JPY 4,890~)
Okinawa(Naha) JPY 7,940 JPY 5,940
Amami Oshima JPY 7,840 JPY 5,840

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Sapporo( Ngày 23 Tháng 12 năm 2016〜Ngày 5 Tháng 1 năm 2017)

Quốc tế
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) JPY 9,750 JPY 6,750
Hong Kong JPY 12,890 JPY 8,890
Cao Hùng JPY 9,750 JPY 6,750
Thành phố Hồ Chí Minh
nối chuyến tại Đài Bắc
2,807,000 VND
2,007,000 VND
Cebu 17,890 JPY
14,890 JPY
Osaka (Kansai) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) JPY 7,990 JPY 4,990
Okinawa (Naha) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) JPY 6,690 JPY 4,690
Đài Bắc (Đào Viên)⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Thành phố Hồ Chí Minh 1,355,000 VND 955,000 VND
  • Giá vé cho trẻ em áp dụng JPY 1,500 cho tất cả các chuyến bay
  • Phụ thu phí nhiên liệu đã được bao gồm trong giá vé.

Lịch bay

E.g., 2016/10/25
Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Hãng hàng không Vanilla Air.
Lịch làm việc của chúng tôi như sau:Chúng tôi mong chờ được cùng bay với quý khách!

2016-10-24 22:15