MENU
Dịch vụ của chúng tôi

Chặng bay, Giá vé và Lịch bay

Vanilla Air sẽ mở rộng mạng bay từ Tokyo-Narita!

Giá vé Người lớn / mổi chặng bay

Từ 30/10/2016 đến 25/3/2017

Nội địa
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Sapporo(New Chitose) 1,183,000 VND
(1,359,000 VND~)
783,000 VND
(959,000 VND~)
Okinawa(Naha) 1,565,000 VND 1,165,000 VND
Amami Oshima 1,546,000 VND 1,146,000 VND
Hakodate 1,379,000 VND 979,000 VND

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Sapporo( Ngày 23 Tháng 12 năm 2016〜Ngày 5 Tháng 1 năm 2017)

Quốc tế
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 1,924,000 VND 1,324,000 VND
Hong Kong 2,544,000 VND 1,744,000 VND
Cao Hùng 1,924,000 VND 1,324,000 VND
Thành phố Hồ Chí Minh
nối chuyến tại Đài Bắc
2,807,000 VND
2,007,000 VND
Cebu 3,520,000 VND
2,920,000 VND
Osaka (Kansai) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 1,579,000 VND 979,000 VND
Okinawa (Naha) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 1,320,000 VND 920,000 VND
Đài Bắc (Đào Viên)⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Thành phố Hồ Chí Minh 1,145,000 VND 745,000 VND
  • Phụ thu phí nhiên liệu đã được bao gồm trong giá vé.

Từ 26/3/2017

Quốc tế
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Thành phố Hồ Chí Minh
nối chuyến tại Đài Bắc
2,609,000 VND
(2,828,000 VND~)
1,809,000 VND
(2,028,000 VND~)
Đài Bắc (Đào Viên) 2,037,000 VND
(2,149,000 VND~)
1,437,000 VND
(1,549,000 VND~)
Hong Kong 2,647,000 VND 1,847,000 VND
Cao Hùng 2,128,000 VND
(2,192,000 VND~)
1,528,000 VND
(1,592,000 VND~)
Cebu 4,192,000 VND
3,592,000 VND

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Thành phố Hồ Chí Minh( Ngày 30 Tháng 3〜Ngày 4 Tháng 4、 Ngày 29 Tháng 4〜Ngày 2 Tháng 5、 Ngày 26 Tháng 5〜Ngày 30 Tháng 5、 Ngày 1 Tháng 9〜Ngày 4 Tháng 9、 Ngày 7 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10)
Đài Bắc ( Ngày 30 Tháng 3〜Ngày 5 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 7 Tháng 5、 Ngày 26 Tháng 5〜Ngày 31 Tháng 5、 Ngày 23 Tháng 6〜Ngày 16 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 18 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 11 Tháng 10 )
Cao Hùng( Ngày 29 Tháng 3〜Ngày 6 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 7 Tháng 5、 Ngày 26 Tháng 5〜Ngày 31 Tháng 5、 Ngày 23 Tháng 6〜Ngày 17 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 18 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 11 Tháng 10 )

Osaka (Kansai) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 1,760,000 VND
(1,894,000 VND~)
1,160,000 VND
(1,294,000 VND~)

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Đài Bắc ( Ngày 30 Tháng 3〜Ngày 5 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 7 Tháng 5、 Ngày 26 Tháng 5〜Ngày 31 Tháng 5、 Ngày 23 Tháng 6〜Ngày 16 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 18 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 11 Tháng 10 )

Okinawa (Naha) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Đài Bắc (Đào Viên) 1,396,000 VND 996,000 VND
Đài Bắc (Đào Viên)⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Thành phố Hồ Chí Minh 1,145,000 VND
(1,355,000 VND~)
745,000 VND
(955,000 VND~)

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Đài Bắc( Ngày 30 Tháng 3〜Ngày 4 Tháng 4、 Ngày 29 Tháng 4〜Ngày 2 Tháng 5、 Ngày 26 Tháng 5〜Ngày 30 Tháng 5、 Ngày 1 Tháng 9〜Ngày 4 Tháng 9、 Ngày 7 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10)

  • Phụ thu phí nhiên liệu đã được bao gồm trong giá vé.
Nội địa
Tokyo (Narita) ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Sapporo(New Chitose) 1,332,000 VND
(1,460,000 VND~)
932,000 VND
(1,060,000 VND~)
Hakodate 1,545,000 VND
(1,886,000 VND~)
1,145,000 VND
(1,486,000 VND~)
Osaka 1,177,000 VND 777,000 VND
Okinawa(Naha) 1,652,000 VND 1,252,000 VND
Amami Oshima 1,864,000 VND 1,464,000 VND

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Sapporo( Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 8 Tháng 5、 Ngày 14 Tháng 7〜Ngày 28 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 19 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10)
Hakodate ( Ngày 26 Tháng 3〜Ngày 3 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 8 Tháng 5、 Ngày 14 Tháng 7〜Ngày 28 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 19 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10 )

Nội địa
Osaka ⇔ Giá Trọn gói Giá Cơ bản
Hakodate 1,652,000 VND
(2,077,000 VND~)
1,252,000 VND
(1,644,000 VND~)
Tokyo (Narita) 1,177,000 VND 777,000 VND
Amami Oshima 1,418,000 VND
(1,652,000 VND~)
1,018,000 VND
(1,252,000 VND~)

Giá vé trong ngoặc áp dụng cho Mùa cao điểm.
Hakodate ( Ngày 26 Tháng 3〜Ngày 5 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 8 Tháng 5、 Ngày 14 Tháng 7〜Ngày 31 Tháng 8、 Ngày 15 Tháng 9〜Ngày 19 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10 )
Amami Oshima ( Ngày 26 Tháng 3〜Ngày 3 Tháng 4、 Ngày 28 Tháng 4〜Ngày 8 Tháng 5、 Ngày 14 Tháng 7〜Ngày 25 Tháng 9、 Ngày 6 Tháng 10〜Ngày 10 Tháng 10 )

Lịch bay

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Hãng hàng không Vanilla Air.
Lịch làm việc của chúng tôi như sau:Chúng tôi mong chờ được cùng bay với quý khách!

2017-01-16 22:10