MENU

Thời gian biểu

Xuất xứ

  Điểm đến

   khởi hành tuần từ

   NRT Tokyo (Narita)   nối chuyến tại Đài Bắc

   CTS Sapporo (New Chitose)

   tháng trước tháng sau
   flick

   12:00

   12:00

   • ・Giờ khởi hành và giờ đến được hiển thị theo giờ địa phương.
   • ・Thời gian biểu được hiển thị với mục đích tham khảo. Thông tin có thể thay đổi mà không cần phải thông báo.
   • ・Giờ khởi hành và thời gian bay sẽ được hiển thị khi bạn thực hiện đặt chỗ.
   • ・Chỉ thể hiện thời gian chuyến bay.
   • ・Lịch bay sẽ do chính phủ phê duyệt.
   • ・Một số chuyến bay sẽ được mở bán từ 14:00 . Những chuyến bay này sẽ hiện thị "Đầy chỗ" trước ngày mở bán.

   Ngày khởi hành(hai〜cn)

    ngày trở về(hai〜cn)

     Điểm khởi hành

      Điểm đến